BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • E-module duurzame en gezonde voeding

  Met de module Duurzame en gezonde voeding wil de organisatie ‘Duurzaam MBO’ leerlingen vertrouwd maken met trends als de groeiende belangstelling voor biologische producten, aandacht voor streekproducten en verbreding van de landbouw. De e-module is vrij beschikbaar.

 • Halvering ammoniakuitstoot door aanpassing bedrijfsvoering

  Door een nieuwe stal te bouwen met een emissiearme stalvloer, verdunning van mest en een eiwitarm rantsoen kun je de ammoniakuitstoot met 50% verminderen, zo blijkt uit praktijkervaring.

 • Drie diersoorten op de huis- en hobbydierenlijst geplaatst

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de grootoorspringmuis, Afrikaanse dwergmuis en Wagners gerbil op de huis- en hobbydierenlijst geplaatst. Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst deze soorten beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader.

 • Plaatsspecifiek bekalken van grasland

  Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren. Daarom is op proefbedrijf de Marke dit jaar voor het eerst plaatsspecifiek kalk gestrooid.

 • Historische rassenlijsten digitaal beschikbaar

  Rassenlijsten geven belangrijke informatie over verschillende rassen en variëteiten van landbouwgewassen. De eerste Rassenlijst werd in 1924 gepubliceerd. Medewerkers van Wageningen University & Research hebben alle edities van de Rassenlijst vanaf 1924 gedigitaliseerd. Ze zijn vrij toegankelijk.

 • Handreiking voor chemievrij sportveldenbeheer

  Vanaf 2020 is het gebruik van pesticiden op sportvelden en golfbanen wettelijk verboden. De onlangs verschenen 'Handleiding pesticidenvrij sportgrasbeheer' biedt handvatten voor beheerders om ziekten, plagen en onkruiden aan te pakken of te voorkomen.

 • Agrariërs gezocht voor LNV Community

  Het ministerie van LNV zoekt veehouders, akkerbouwers en tuinders die willen meedenken over landbouwbeleid. Zij kunnen zich aanmelden voor de LNV Community.

 • Migratierivier voor vissen door Afsluitdijk

  De bouw van de Afsluitdijk had veel invloed op de migratiemogelijkheden van vissen. Door slim gebruik van spui- en schutsluizen, kunnen vissen nu wel doorgang vinden. Een vismigratierivier zal in de toekomst nog betere doorgang garanderen.

 • Beschermingsplan voor de zandhommel

  De zandhommel is een van de meest bedreigde hommelsoorten in Nederland. Door gerichte maatregelen, zoals het verhogen van bloemrijkdom in bermen, agrarische gebieden en natuurgebieden, kun je de bestaande populatie beschermen. Dat blijkt uit een beschermingsplan van Kenniscentrum EIS.

 • Beeld duurzaam voedselsysteem voor 2050 in Overijssel

  Een verkenning naar een duurzaam voedselsysteem in Overijssel voor 2050 heeft vijf verschillende toekomstbeelden opgeleverd. De provincie ziet mogelijkheden voor de toekomst.

meer nieuws