BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling

  Een systematiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan agrarisch ondernemers helpen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een set praktisch toepasbare KPI's voor de landbouw is in ontwikkeling.

 • Groen Kennisnet ondersteunt kringlooplandbouwscan

  Om boeren te ondersteunen bij de omschakeling naar kringlooplandbouw lanceerde het ministerie van LNV in oktober de Kringlooplandbouwscan. Met het portaal Kringlooplandbouw biedt Groen Kennisnet ondersteuning met kennisbronnen.

 • Met insectencellen een coronavaccin maken

  Sinds april werken Wageningse onderzoekers werken aan een coronavaccin door eiwitten die op het coronavirus zitten na te maken in insectencellen. Die eiwitten vormen de basis voor het vaccin.

 • Tuineigenaren gebruiken meer bestrijdingsmiddelen

  In 2017 werd een Green Deal gesloten met als doel dat particulieren minder bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Maar juist in dat jaar steeg het gebruik van middelen door tuineigenaren. Er werden vooral meer middelen tegen insecten gebruikt.

 • Eet- en koopgedrag weinig veranderd door corona

  Besteden Nederlanders tijdens de coronamaatregelen meer aandacht aan hun gezondheid? Of zwichten ze voor ongezonde verleidingen thuis? Uit onderzoek van het voedingscentrum blijkt dat er kleine veranderingen zijn in ons eet- en koopgedrag.

 • Stand van zaken aangifteplichtige dierziekten in de veehouderij

  Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer een update gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot een aantal aangifteplichtige dierziekten. In dit kader zijn afgelopen week ook maatregelen getroffen om commercieel gehouden pluimvee te beschermen tegen de hoogpathogene variant van vogelgriep.

 • Bescherm de weidevogel

  Weidevogels zoals de grutto horen thuis in het Nederlandse landschap, maar het gaat slecht met de weidevogels. Een belangrijkste oorzaak is de intensivering van de landbouw. Boeren die bijdragen aan een hogere biodiversiteit, zouden beloond moeten worden, stelt Anne van Doorn.

 • Snelle diagnose van nieuwe dierziekten

  Met een snelle diagnose van besmettelijke dierziekten kun je uitbraken voorkomen. Om de veroorzaker van nieuwe dierziekten snel te kunnen vaststellen is door Wageningse onderzoekers een diagnostische procedure ontwikkeld.

 • Het versnellen van de overgang naar duurzame gewasbescherming: SPRINT-project van start

  Gewasbeschermingsmiddelen vormen een risico voor mens en milieu. De bodem, het water en de biodiversiteit worden erdoor beïnvloed en recent onderzoek laat zien dat blootstelling aan zulke middelen gepaard gaat met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Het onlangs gestarte SPRINT-project moet de overgang naar duurzamere alternatieven versnellen.

 • Maak grijs groener: maatregelen voor versterken biodiversiteit

  Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk. Maar toch weten veel Nederlanders niet precies wat het is of hoe ze kunnen helpen biodiversiteit te versterken. De campagne Maak grijs groener biedt handvatten.

meer nieuws