BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Lesmaterialen biologische landbouw

  Deze week wordt de Biokennisweek georganiseerd, een online evenement over biologische landbouw. Voor het groen onderwijs is er een aangepast programma. Ook na deze week is er lesmateriaal over biologische landbouw beschikbaar.

 • Biologische landbouw in het onderwijs

  Steeds meer onderwijsinstellingen besteden aandacht aan biologische landbouw in hun opleidingen. Er wordt onderwijsmateriaal ontwikkeld maar het aanbod blijft nog beperkt.

 • Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest

  Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.

 • Meelwormen als verdienmodel voor bioboer

  In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen is biologisch boer Rowin Batterink overgeschakeld op het kweken van meelwormen. De insectenlarven - een goede eiwitbron - zet hij af als diervoer.

 • Vernieuwingen Groen Kennisnet

  In het afgelopen jaar is een aantal initiatieven ondernomen om het huidige platform Groen Kennisnet te vernieuwen en regelingen en projecten te ondersteunen waar kennis wordt gegenereerd. Zo wordt bruikbare kennis centraal ontsloten en versnippering van kennis tegengegaan.

 • Omschakeling op biologische teelt vanuit het hart

  Ruim twintig jaar geleden namen Gert en Lieve Casters een gemengd bedrijf over met akkerbouw en varkens. De varkens zijn ingeruild voor fruit. Nu schakelt het paar over op een biologische teeltwijze. Dat past beter hun visie als bedrijfsleiders.

 • Bijna 500 voedselgemeenschappen in Nederland

  Voedselgemeenschappen zijn populair, blijkt uit een verkennend onderzoek. In Nederland zijn er ruim 480 voedselgemeenschappen die 150.000 mensen van voedsel voorzien. De overheid zou de ontwikkeling van voedselgemeenschappen kunnen stimuleren door te zorgen voor betere randvoorwaarden.

 • Drinkwaterontsmetting met UV-licht en ozon voor pluimvee

  Schoon drinkwater is belangrijk voor de gezondheid van pluimvee. Er zijn verschillende manieren om drinkwater te ontsmetten. Met ultraviolet licht en ozontechnologie kun je ook regenwater gebruiken als drinkwater.

 • 200 nieuwe foto's in beeldenbank gewasbescherming

  De beeldenbank gewasbescherming is aangevuld met ruim 200 nieuwe foto’s van onkruiden en aantastingsbeelden. De foto’s zijn afkomstig uit een diaverzameling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • Lastige regels voor het mengen van meststoffen

  Voor een optimale groei van gewassen is een goede balans van voedingsstoffen nodig. Daarvoor is het soms nodig verschillende meststoffen te mengen. Maar het mengen van meststoffen is aan regels gebonden. En die regels zijn soms inconsequent schrijft vakblad Grondig.

meer nieuws