BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Natuurinclusieve landbouw als verdienmodel voor ondernemers bij Natura 2000-gebieden

  Natuurinclusieve landbouw is een kans voor een nieuw verdienmodel voor melkveebedrijven rondom een Natura 2000-gebied. Naast financiële meerwaarde door verwaarding en vermarkting, draagt natuurinclusieve bedrijfsvoering ook bij aan imagoverbetering en acceptatie van het bedrijf in de omgeving.

 • Huis- en hobbydierenlijst verwacht in eerste kwartaal van 2021

  Naar verwachting wordt de huis- en hobbydierenlijst in het eerste kwartaal van 2021 definitief. Een onafhankelijke commissie gaat in de komende maanden ongeveer 260 zoogdiersoorten beoordelen. Betrokkenen kunnen hier na de zomer op reageren, waarna de lijst definitief wordt gemaakt.

 • Handvatten voor klimaatbestendige landbouw

  Boeren krijgen te maken met een veranderend klimaat. Hitte, droogte, wateroverlast, verzilting en ziekten en plagen kunnen een bedreiging vormen. Er zijn verschillende manieren om er op in te spelen.

 • Insecten: voer voor vissen en schaaldieren

  Insecten zijn als toevoeging aan voer voor vissen een schaaldieren een goede bron van eiwitten en aminozuren. Garnalen die gevoerd worden met voer op basis van insecten groeien even goed als bij regulier voer.

 • Stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw

  Een coalitie van ruim 50 organisaties vraagt de politiek om snel en concreet te handelen bij het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Op 14 januari presenteerden zij hun rapport met een 10-stappenplan.

 • Lichte groei grondgebonden melkveebedrijven

  In 2017 had 46,2% van de melkveebedrijven geen fosfaatoverschot, in 2015 was dat nog 45,7%. Ondanks een groei van het aantal melkkoeien in twee jaar, is de fosfaatproductie gelijk gebleven.

 • Sectorbrede samenwerking gestart om te komen tot een stabiel aanbod van sociale en gezonde honden

  De samenwerking - onder de naam FairDog - levert de instrumenten die nodig zijn om tot een volledig aanbod van sociale en gezonde honden in Nederland te komen. Zo worden kwaliteitscriteria vastgesteld voor de fokkerij en voor de adoptie van buitenlandse herplaatsers, en een ‘bonafide’ platform ontwikkeld waar consumenten met een gerust hart ‘een gezonde en sociale hond’ kunnen aanschaffen.

 • Minister Schouten opent nieuwe Kipster boerderij

  Afgelopen week is de nieuwe boerderij van Kipster in Beuningen (Gelderland) geopend. Kipster zet in op een volledig gesloten kringloop, en streeft naar dierenwelzijn van het hoogste niveau en naar klimaatneutrale eieren.

 • Planten filteren fijnstof en formaldehyde

  Door binnenlucht met hulp van een ventilator langs een plantensysteem te leiden, kun je fijnstof verwijderen. Bovendien blijkt uit experimenten van TNO dat de planten in staat zijn formaldehyde af te breken.

 • Verduurzaming van de Belgische melkveehouderij

  De Belgische melkveehouderijsector verduurzaamt. In tien jaar tijd is de CO₂-uitstoot per 1.000 liter met 38% afgenomen. Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie van het Vlaams Centrum Dienst voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

meer nieuws