BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Nieuws

 • Aanbevelingen voor een gezond eetpatroon

  Gevarieerd en evenwichtig eten is belangrijk. Voor volwassenen zijn daarom vijf voedingsprioriteiten gesteld. Volkoren graanproducten, groenten & fruit, noten & zaden worden te weinig geconsumeerd. Zout daarentegen wordt te veel geconsumeerd.

 • Mezensterfte door vlooien- en tekenmiddel

  Mezensterfte wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door de middelen die gebruikt worden tegen de buxusmot. Het lijkt er meer op dat diergeneesmiddelen die gebruikt worden tegen vlooien en teken bij honden en katten zorgen voor sterfte onder jonge mezen.

 • Maatregelenpakket voor stikstof- en PFAS-problematiek

  De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag omlaag naar 100 km. Veehouders moeten ander voer gebruiken met minder eiwit en er komt en de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Het kabinet denkt de stikstofproblematiek zo op korte termijn op te lossen.

 • Geen fosfaatemissie met evenwichtsbemesting

  Fosfaat is een onontbeerlijke meststof, maar overdaad schaadt. Bovendien bestaat het risico dat de wereldwijde fosfaatvoorraden uitgeput raken. Wagenings praktijkonderzoek geeft inzicht in mogelijkheden fosfaat efficiënter te gebruiken.

 • Landschap verdient volwaardige plek in beleid

  Door diverse ontwikkelingen is het landschap de afgelopen dertig jaar sterk veranderd. En nieuwe ruimteclaims zullen nog meer gevolgen hebben voor het landschap. Daarom pleit het Planbureau voor de Leefomgeving voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.

 • Presentaties beschikbaar landelijke onderwijsdag veehouderij

  Innovatie stond centraal tijdens de Landelijke Onderwijsdag Veehouderij, die op 5 november plaatsvond op de 'Floating farm' in Rotterdam. Presentaties van de onderwijsdag zijn beschikbaar.

 • Samenwerken in afstudeerkringen werkt motiverend

  Het maken van een afstudeerwerkstuk blijkt voor sommige studenten een struikelblok. Werkdruk en de zwaarte van het studieprogramma leiden tot studievertraging. Studenten ervaren het werken in afstudeerkringen als motiverend.

 • Variërende fosforgehaltes in melk

  Via tankmelkuitslagen krijgen melkveehouders tegenwoordig informatie over het fosforgehalte in melk. Die gehaltes kunnen je helpen te sturen op fosfaatefficiëntie. Zo kun je fosfaatemissie beperken.

 • Strengere importinspecties voor plantenmateriaal

  De EU-importinspecties voor plantaardig teeltmateriaal worden strenger. Op 14 december gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. De lijst met planten die plantenpaspoortplichtig zijn, wordt uitgebreid.

 • Gasvormige stikstofverliezen soms groter dan gedacht

  De emissie van gasvormig stikstof uit dierlijk mest is soms groter dan wat tot nu toe gedacht is. Het verschil is bij vaste mestsoorten en bij emissiearme huisvesting het grootst. Bij de reguliere huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee blijken de stikstofverliezen redelijk te kloppen met berekende verliezen.

meer nieuws