BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • DNA-profiel kan helpen bij opsporing fout hout
  Illegale kap van tropische hardhout is een bedreiging van tropische bossen. Daarom werkt FSC met een certificeringsysteem voor aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Met een DNA-profiel kun je aantonen wat de herkomst is van hout. 22-09
 • Veilig werken langs de weg
  Bij werkzaamheden langs de weg moet je zorgen dat verkeersveiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers gegarandeerd is door de juiste maatregelen te nemen. Vakblad Grondig zet richtlijnen en tips op een rij. 21-09
 • Drijfmest brengt diergeneesmiddelen in milieu
  Ongeveer de helft van een dertigtal diergeneesmiddelen uit de veehouderij, die in drijfmest werd gevonden, kun je na bemesting terugvinden in de bodem. Sommige stoffen worden snel afgebroken, maar er zijn er ook die je in grond- en oppervlaktewater kunt terugvinden. 21-09
 • Nog veel onderzoeksvragen over LED-belichting in de glastuinbouw
  Belichting met LED heeft de toekomst, denken veel tuinders. Maar de teeltproeven met LED roepen nu nog veel vragen op. En op dit moment vinden telers LED nog te duur. 20-09
 • Zuurgraad in waswater bepaalt succes biologische luchtwassers
  In biologische luchtwassers wordt ammoniak door bacteriën omgezet zodat het makkelijk afgevoerd kan worden met spuiwater. Voor een goede werking moet de pH in het waswater tussen de 6,5 en 7,5 liggen. 20-09

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

19-09-2018 | Meer geld voor innovatie
19-09-2018 | Dalende fosfaatproductie in 2017
18-09-2018 | Ruimte voor verbeteren van dierziektebestrijding
18-09-2018 | Duurzame tonijnvisserij
18-09-2018 | Driestapsaanpak van exotische onkruiden
17-09-2018 | Telers financieren onderzoek
17-09-2018 | Aandacht voor het Piétrain varken
15-09-2018 | Gedragstesten honden: welke test voor welke doelgroep?
15-09-2018 | Hoogspanningsleidingen, windparken en kwetsbare diersoorten
14-09-2018 | Bestrijdingsstrategie suzuki fruitvlieg
14-09-2018 | Populisme leidend bij landbouwdiscussie over Brexit
13-09-2018 | Hittestress bij koeien vaker dan gedacht
13-09-2018 | Gezonde voeding met vlees
12-09-2018 | Verspreiding onderzoekskennis
12-09-2018 | Gedrag platvis in beeld
12-09-2018 | Onderwijsontwikkeling door Rotterdam Food Cluster
11-09-2018 | Onkruidbestrijding in landbouw is lastig zonder glyfosaat
11-09-2018 | Afwegingen voor aanschaf zelfrijdende voermengwagen
10-09-2018 | Minister Schouten: Kringlooplandbouw is de toekomst
10-09-2018 | Kaasvorm bepaalt rijpingsproces
08-09-2018 | Documentaire over de kloof tussen boer en burgers
07-09-2018 | Accurevolutie in groenvoorziening
07-09-2018 | Kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur
06-09-2018 | Restanten insecticiden in mezen wijzen op illegaal gebruik particulieren
06-09-2018 | Grasmaaiers voor een helling
05-09-2018 | Vier fasen in het proces van bedrijfsovername
05-09-2018 | Aaltje bestrijdt lastige Duponchelia rups
04-09-2018 | Vernieuwd handboek melkveehouderij 2018
04-09-2018 | Afvalscheiding kan nog beter
04-09-2018 | Meer kennis over natuurlijke veehouderij gewenst

Nieuws

 • DNA-profiel kan helpen bij opsporing fout hout
  Illegale kap van tropische hardhout is een bedreiging van tropische bossen. Daarom werkt FSC met een certificeringsysteem voor aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. Met een DNA-profiel kun je aantonen wat de herkomst is van hout. 22-09
 • Veilig werken langs de weg
  Bij werkzaamheden langs de weg moet je zorgen dat verkeersveiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers gegarandeerd is door de juiste maatregelen te nemen. Vakblad Grondig zet richtlijnen en tips op een rij. 21-09
 • Drijfmest brengt diergeneesmiddelen in milieu
  Ongeveer de helft van een dertigtal diergeneesmiddelen uit de veehouderij, die in drijfmest werd gevonden, kun je na bemesting terugvinden in de bodem. Sommige stoffen worden snel afgebroken, maar er zijn er ook die je in grond- en oppervlaktewater kunt terugvinden. 21-09
 • Nog veel onderzoeksvragen over LED-belichting in de glastuinbouw
  Belichting met LED heeft de toekomst, denken veel tuinders. Maar de teeltproeven met LED roepen nu nog veel vragen op. En op dit moment vinden telers LED nog te duur. 20-09
 • Zuurgraad in waswater bepaalt succes biologische luchtwassers
  In biologische luchtwassers wordt ammoniak door bacteriën omgezet zodat het makkelijk afgevoerd kan worden met spuiwater. Voor een goede werking moet de pH in het waswater tussen de 6,5 en 7,5 liggen. 20-09
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV