BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling
  De Sweeper oogstrobot, die is ontwikkeld voor de oogst van paprika's, presteert nog niet zo goed als een menselijke plukker. Maar met een aangepast teeltsysteem kan die wel 65% van de paprika's oogsten. 14-12
 • Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok
  Met de de opfok van jongvee gaat het op veel bedrijven best goed, maar er kan ook nog veel verbeterd worden. Om veehouders te helpen is er een blauwdruk kalveropfok ontwikkeld. Aan de hand van een checklist kan een veehouder snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn. 14-12
 • Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord!
  Lakenvelders en Blaarkoppen herken je gemakkelijk aan hun specifieke kleurenpatroon. Maar het verschil in kleurenpatroon is niet het enige dat deze runderrassen onderscheidt, ook hun DNA is anders. Met een DNA-test kunnen we nu van ieder rund zonder stamboomgegevens bepalen tot welk zeldzaam Nederlands dubbeldoel runderras het behoort. 13-12
 • Lagere inteelttoename in Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid
  Door goed fokbeleid is in de periode 2004-2017 de toename van de verwantschap en inteelt in de populatie Groninger Blaarkoppen uit de risicozone gekomen. Dit blijkt uit een recente genetische analyse, uitgevoerd door Wageningen UR studente Dierwetenschappen Jo-Anne Schreuder, onder begeleiding van Jack Windig en Kor Oldenbroek van het CGN. 13-12
 • Innovatie in regio Foodvalley
  Om innovatie in de regio Foodvalley te bevorderen, is het nodig het midden- en kleinbedrijf uit te dagen en te ondersteunen. Een inventarisatie van kennisvragen biedt een basis voor een verdere uitwerking. 13-12

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

13-12-2018 | Insecten in de klas
13-12-2018 | Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer
12-12-2018 | Heetstook narcis in de praktijk
12-12-2018 | Afkalfproces in beeld
12-12-2018 | Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk
12-12-2018 | Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen
11-12-2018 | Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
11-12-2018 | Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
10-12-2018 | Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
10-12-2018 | Bijna helft minder stadsvogels
10-12-2018 | Goed water voor koe en kalf
08-12-2018 | Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
07-12-2018 | Minder landbouwgrond, meer open natuur
07-12-2018 | Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk
06-12-2018 | Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel
06-12-2018 | Sorghum als derde voedergewas
05-12-2018 | Een goede grasmat is een gesloten grasmat
05-12-2018 | Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij
04-12-2018 | Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars
04-12-2018 | Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces
03-12-2018 | Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop
03-12-2018 | Kringlooplandbouw met 100% grasland
01-12-2018 | Duurzame kleding in ontwikkeling
30-11-2018 | Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem
30-11-2018 | Het verbinden van mens en groen: conferentie Natuur en gezondheid
30-11-2018 | Markt moet groeiruimte geitenhouderij bepalen
29-11-2018 | Visdetaillist communiceert weinig over duurzaamheid
29-11-2018 | Boeren over natuurinclusieve landbouw in documentaire
28-11-2018 | Discussiepatronen in de fipronil-affaire
28-11-2018 | Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

Nieuws

 • Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling
  De Sweeper oogstrobot, die is ontwikkeld voor de oogst van paprika's, presteert nog niet zo goed als een menselijke plukker. Maar met een aangepast teeltsysteem kan die wel 65% van de paprika's oogsten. 14-12
 • Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok
  Met de de opfok van jongvee gaat het op veel bedrijven best goed, maar er kan ook nog veel verbeterd worden. Om veehouders te helpen is er een blauwdruk kalveropfok ontwikkeld. Aan de hand van een checklist kan een veehouder snel zien waar verbeteringen mogelijk zijn. 14-12
 • Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord!
  Lakenvelders en Blaarkoppen herken je gemakkelijk aan hun specifieke kleurenpatroon. Maar het verschil in kleurenpatroon is niet het enige dat deze runderrassen onderscheidt, ook hun DNA is anders. Met een DNA-test kunnen we nu van ieder rund zonder stamboomgegevens bepalen tot welk zeldzaam Nederlands dubbeldoel runderras het behoort. 13-12
 • Lagere inteelttoename in Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid
  Door goed fokbeleid is in de periode 2004-2017 de toename van de verwantschap en inteelt in de populatie Groninger Blaarkoppen uit de risicozone gekomen. Dit blijkt uit een recente genetische analyse, uitgevoerd door Wageningen UR studente Dierwetenschappen Jo-Anne Schreuder, onder begeleiding van Jack Windig en Kor Oldenbroek van het CGN. 13-12
 • Innovatie in regio Foodvalley
  Om innovatie in de regio Foodvalley te bevorderen, is het nodig het midden- en kleinbedrijf uit te dagen en te ondersteunen. Een inventarisatie van kennisvragen biedt een basis voor een verdere uitwerking. 13-12
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV