BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Aanpak van knopkruid in biologische teelt
  Knopkruid is een problematische onkruidsoort omdat de bestrijding zo lastig is, met name in biologische teelten. De plant produceert veel zaad, en afgesneden plantendelen kunnen vrij makkelijk opnieuw wortelen. 17-07
 • Beter diertransport met automatisch monitoringsysteem
  Transport van dieren veroorzaakt niet alleen stress en beïnvloedt zo het welzijn van dieren, het heeft ook invloed op de vleeskwaliteit van geslachte dieren. Een automatisch monitoringsysteem dat gebruik maakt van sensoren kan bijdragen aan kwaliteitsbewaking van diertransport. 16-07
 • Drachtplanten zijn onmisbaar
  Een uitgebalanceerde gevarieerde duurzame beplanting is het beste voor planten, dieren en mensen. De kern van zo'n beplanting bestaat uit drachtplanten, planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel. 14-07
 • Perspectief voor blockchain in de landbouw
  In een blockchain worden computersystemen in de keten aan elkaar gekoppeld. Zo kun je makkelijker informatie delen. Ook voor de melkveehouderij biedt de blockchaintechnologie mogelijkheden. De keten wordt transparanter. 13-07
 • Naar een integraal systeem voor gezondere producten
  In veel voedingsproducten zit nog steeds te veel suiker en zout. Er zijn veel afspraken gemaakt om onze voeding gezonder te maken, maar die afspraken zijn te vrijblijvend. Er zou daarom een integraal systeem moeten komen. 13-07

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

12-07-2018 | Dierenbescherming: herken de signalen van een verminderde zorg voor dieren
12-07-2018 | Plannen klimaatakkoord bekend, rol voor Groenpact
12-07-2018 | Nederlanders weten vaak weinig over verzorging huisdieren
12-07-2018 | Certificaat voor veilig werken met kettingzaag
11-07-2018 | Trekkerles in simulator
11-07-2018 | Protocol voor beoordeling essentaksterfte
10-07-2018 | Boer en tuinders ervaren positie in de keten als zwak
10-07-2018 | Omwonenden landbouwpercelen gemiddeld iets gezonder
09-07-2018 | Nieuw lectoraat Bodem op HAS Hogeschool
09-07-2018 | Duurzame landbouw in Utrecht
09-07-2018 | Eendenkroos op je bord
07-07-2018 | Wisselende resultaten fokken op kortere schapenstaarten
07-07-2018 | Scenario's voor een circulaire werelddorp Diamondaal
06-07-2018 | Stikstofnawerking van maaimeststoffen
06-07-2018 | Aanlandingsplicht in de visserij uitgelegd
05-07-2018 | Branchevereniging VHG presenteert Groenboek Onderwijs
05-07-2018 | Verzuring niet alleen door stikstof
05-07-2018 | Aanvullende inkomstenbronnen nodig voor schapenhouders
04-07-2018 | Stofwisselingskenmerken als basis voor dieetadvies
04-07-2018 | Presentaties studiedag internationalisering beschikbaar
04-07-2018 | Groenontwerp om groen bewustzijn bij kinderen te versterken
03-07-2018 | Energiezuinige kas met ultradun glas
03-07-2018 | De teeltmanager van de toekomst teelt op afstand
03-07-2018 | Minder verharding in een compacte stad
02-07-2018 | Verantwoord onderzoek op eigen bedrijf
02-07-2018 | Kennis delen op Groen Kennisnet
02-07-2018 | Kaderrichtlijn Water: verlaging stikstofuitspoeling is nodig
30-06-2018 | Meerjarig bomenonderzoek
29-06-2018 | Een stappenplan om kinderen te leren eten
29-06-2018 | Meer nitraatuitspoeling bij afwisseling maïs en gras

Nieuws

 • Aanpak van knopkruid in biologische teelt
  Knopkruid is een problematische onkruidsoort omdat de bestrijding zo lastig is, met name in biologische teelten. De plant produceert veel zaad, en afgesneden plantendelen kunnen vrij makkelijk opnieuw wortelen. 17-07
 • Beter diertransport met automatisch monitoringsysteem
  Transport van dieren veroorzaakt niet alleen stress en beïnvloedt zo het welzijn van dieren, het heeft ook invloed op de vleeskwaliteit van geslachte dieren. Een automatisch monitoringsysteem dat gebruik maakt van sensoren kan bijdragen aan kwaliteitsbewaking van diertransport. 16-07
 • Drachtplanten zijn onmisbaar
  Een uitgebalanceerde gevarieerde duurzame beplanting is het beste voor planten, dieren en mensen. De kern van zo'n beplanting bestaat uit drachtplanten, planten die rijk zijn aan nectar en stuifmeel. 14-07
 • Perspectief voor blockchain in de landbouw
  In een blockchain worden computersystemen in de keten aan elkaar gekoppeld. Zo kun je makkelijker informatie delen. Ook voor de melkveehouderij biedt de blockchaintechnologie mogelijkheden. De keten wordt transparanter. 13-07
 • Naar een integraal systeem voor gezondere producten
  In veel voedingsproducten zit nog steeds te veel suiker en zout. Er zijn veel afspraken gemaakt om onze voeding gezonder te maken, maar die afspraken zijn te vrijblijvend. Er zou daarom een integraal systeem moeten komen. 13-07
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV