BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Betere biestverdeling met alternerend zogen
  Bij een grote toom biggen bestaat het gevaar dat niet alle biggen voldoende biest binnen krijgen. Door 'split suckling' of alternerend zogen toe te passen, wordt de verdeling van biest beter. 25-05
 • Te goedkoop vlees
  Zou je maatschappelijke kosten meenemen dan zou de prijs van vlees hoger zijn dan wat de consument nu betaalt. Zo zou de echte prijs van varkensvlees zo'n 50% hoger moeten uitkomen dan de supermarktprijs. 24-05
 • Minder nachtvlinders door kunstlicht
  Het gaat niet goed met de vlinders. Het aantal soorten dagvlinders is sinds 1992 met bijna 40% teruggelopen en bij nachtvlinders is die achteruitgang ongeveer 24%. Nachtvlinders blijken last te hebben van kunstlicht. 24-05
 • Pesticiden in boerenzwaluwen
  In monsters van Nederlandse boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden aangetroffen, waaronder middelen die als zoals DDT en hexachloorbenzeen die al heel lang niet meer zijn toegelaten. Hoewel de gevonden concentraties laag zijn, is niet duidelijk wat het effect is op gezondheid en overleving van de boerenzwaluw. 23-05
 • Dilemma's voor boeren en boerinnen
  Het ondernemerschap kent voor boeren en boerinnen veel uitdagingen. In het nieuwe programma ‘Onze boerderij’ bezoekt Yvon Jaspers oud-deelnemers van ‘Boer zoekt vrouw’ en laat zien met welke dilemma's ze geconfronteerd worden. Het ondernemerschap gaat niet vanzelf. 23-05

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

22-05-2018 | Cultivator herkent zelf onkruid
22-05-2018 | Energie uit brood en gft-afval
21-05-2018 | Europees kenniscentrum voor rozenteelt
21-05-2018 | Muggenoverlast na vernatting aanpakken
19-05-2018 | Combineer wilde en cultuurplanten voor vlinderplezier
18-05-2018 | Bufferstroken tegen erosie
18-05-2018 | Mogelijkheden om ammoniakuitstoot te beperken
17-05-2018 | Effecten van CO₂-gehaltes op pootgoedkwaliteit
17-05-2018 | Natuurbezoek tellen met sensoren
16-05-2018 | Dierenbescherming geeft aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
16-05-2018 | Snelle trekkers op de weg
16-05-2018 | Terra presenteert tractorsimulator
16-05-2018 | Discussie over schaarste grondstoffen
15-05-2018 | Achteruitgang insecten zorgelijk
15-05-2018 | Veenvrije teelt om CO₂-uitstoot te beperken
14-05-2018 | Broedvogels in Nederland: successen maar ook zorgen
14-05-2018 | Evolutie van werking auxine ontrafeld
12-05-2018 | Neonicotinoiden schadelijk voor bijen: Europees verbod op buitengebruik
12-05-2018 | Vier universiteiten werken aan ‘the internet of plants’
12-05-2018 | Mogelijkheden voor teelt geneeskrachtige planten
11-05-2018 | Sleutelrol voor wisent als grote grazer
09-05-2018 | Groeiende markt voor bioproducten
09-05-2018 | Onderzoeksresultaten 'Biodiversiteit werkt' gebundeld
08-05-2018 | Sectorbrede aanpak van ibr en bvd
08-05-2018 | HBO sluit aan bij PPS-onderzoek
08-05-2018 | Indicator voor milieuprestatie gewasbescherming
07-05-2018 | Ontwikkeling Suikerunieterrein Groningen gestart
07-05-2018 | Indiase tuinbouwexperts doen kennis en ervaring op in Nederland
07-05-2018 | Handboek screening gezondheidseffecten bewoners voor gemeenten
07-05-2018 | Golfbaanonderhoud begint met bodemanalyse

Nieuws

 • Betere biestverdeling met alternerend zogen
  Bij een grote toom biggen bestaat het gevaar dat niet alle biggen voldoende biest binnen krijgen. Door 'split suckling' of alternerend zogen toe te passen, wordt de verdeling van biest beter. 25-05
 • Te goedkoop vlees
  Zou je maatschappelijke kosten meenemen dan zou de prijs van vlees hoger zijn dan wat de consument nu betaalt. Zo zou de echte prijs van varkensvlees zo'n 50% hoger moeten uitkomen dan de supermarktprijs. 24-05
 • Minder nachtvlinders door kunstlicht
  Het gaat niet goed met de vlinders. Het aantal soorten dagvlinders is sinds 1992 met bijna 40% teruggelopen en bij nachtvlinders is die achteruitgang ongeveer 24%. Nachtvlinders blijken last te hebben van kunstlicht. 24-05
 • Pesticiden in boerenzwaluwen
  In monsters van Nederlandse boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden aangetroffen, waaronder middelen die als zoals DDT en hexachloorbenzeen die al heel lang niet meer zijn toegelaten. Hoewel de gevonden concentraties laag zijn, is niet duidelijk wat het effect is op gezondheid en overleving van de boerenzwaluw. 23-05
 • Dilemma's voor boeren en boerinnen
  Het ondernemerschap kent voor boeren en boerinnen veel uitdagingen. In het nieuwe programma ‘Onze boerderij’ bezoekt Yvon Jaspers oud-deelnemers van ‘Boer zoekt vrouw’ en laat zien met welke dilemma's ze geconfronteerd worden. Het ondernemerschap gaat niet vanzelf. 23-05
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV