BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Heetstook narcis in de praktijk
  In narcisbollen kun je aaltjes bestrijden door de bollen een warmwaterbehandeling te geven, maar daarmee kun je ze ook besmetten met Fusarium. Heetstook is een alternatief. In praktijkonderzoek wordt die techniek nu geperfectioneerd. 12-12
 • Afkalfproces in beeld
  Hoe zie je aan een koe dat die gaat afkalven? En wat moet je doen als het geboorteproces niet op gang komt? Dat zie je in twee webinars die geproduceerd zijn door het CIV Melkveehouderij en het Nationaal Veeteelt Museum. 12-12
 • Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk
  Onderwijsprofessionals uit groen vmbo, mbo en hbo werken met hun begeleiders van Aeres Hogeschool in vijf bijeenkomsten aan het OVP-traject ‘Onderzoek van betekenis. Deelnemers voerden een kleinschalig onderzoek uit in hun eigen werkpraktijk. 12-12
 • Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen
  De blockchaintechnologie maakt voedselketens transparanter. Informatie kan met die technologie voor iedereen toegankelijk worden, zodat je het vertrouwen tussen de deelnemers in productieketens behoudt. Maar de technologie is nog niet volwassen. 12-12
 • Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
  Inhoudsstoffen beschermen de plant en kunnen gezond zijn voor mensen. Onderzoek in 2018 toonde een grote variatie in de chemische samenstelling van monsters van sla en zijn wilde verwanten aan. Deze informatie kan gebruikt worden om de smaak en voedingswaarde van slarassen te verhogen en ze weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. 11-12

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

11-12-2018 | Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
10-12-2018 | Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
10-12-2018 | Bijna helft minder stadsvogels
10-12-2018 | Goed water voor koe en kalf
08-12-2018 | Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
07-12-2018 | Minder landbouwgrond, meer open natuur
07-12-2018 | Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk
06-12-2018 | Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel
06-12-2018 | Sorghum als derde voedergewas
05-12-2018 | Een goede grasmat is een gesloten grasmat
05-12-2018 | Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij
04-12-2018 | Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars
04-12-2018 | Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces
03-12-2018 | Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop
03-12-2018 | Kringlooplandbouw met 100% grasland
01-12-2018 | Duurzame kleding in ontwikkeling
30-11-2018 | Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem
30-11-2018 | Het verbinden van mens en groen: conferentie Natuur en gezondheid
30-11-2018 | Markt moet groeiruimte geitenhouderij bepalen
29-11-2018 | Visdetaillist communiceert weinig over duurzaamheid
29-11-2018 | Boeren over natuurinclusieve landbouw in documentaire
28-11-2018 | Discussiepatronen in de fipronil-affaire
28-11-2018 | Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen
28-11-2018 | Kleinschalige verstuiving voor natuurherstel in duinen
27-11-2018 | EU remt innovatie met CRISPR-Cas
27-11-2018 | Alternatieve vleesafzet
26-11-2018 | Docent centraal op relatiemiddag Groen Kennisnet
26-11-2018 | Strokenteelt voor een weerbaar gewas
26-11-2018 | Methaanemissie meten bij melkvee
26-11-2018 | UDV 2023 Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland'

Nieuws

 • Heetstook narcis in de praktijk
  In narcisbollen kun je aaltjes bestrijden door de bollen een warmwaterbehandeling te geven, maar daarmee kun je ze ook besmetten met Fusarium. Heetstook is een alternatief. In praktijkonderzoek wordt die techniek nu geperfectioneerd. 12-12
 • Afkalfproces in beeld
  Hoe zie je aan een koe dat die gaat afkalven? En wat moet je doen als het geboorteproces niet op gang komt? Dat zie je in twee webinars die geproduceerd zijn door het CIV Melkveehouderij en het Nationaal Veeteelt Museum. 12-12
 • Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk
  Onderwijsprofessionals uit groen vmbo, mbo en hbo werken met hun begeleiders van Aeres Hogeschool in vijf bijeenkomsten aan het OVP-traject ‘Onderzoek van betekenis. Deelnemers voerden een kleinschalig onderzoek uit in hun eigen werkpraktijk. 12-12
 • Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen
  De blockchaintechnologie maakt voedselketens transparanter. Informatie kan met die technologie voor iedereen toegankelijk worden, zodat je het vertrouwen tussen de deelnemers in productieketens behoudt. Maar de technologie is nog niet volwassen. 12-12
 • Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
  Inhoudsstoffen beschermen de plant en kunnen gezond zijn voor mensen. Onderzoek in 2018 toonde een grote variatie in de chemische samenstelling van monsters van sla en zijn wilde verwanten aan. Deze informatie kan gebruikt worden om de smaak en voedingswaarde van slarassen te verhogen en ze weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. 11-12
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV