BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Kennisuitwisseling over nieuwe lesvormen en -methoden
  Tijdens een bijeenkomst over Nieuwe lesvormen en -methoden stond kennisuitwisseling centraal. Onderwijsvernieuwing kun je niet voorschrijven, zo blijkt uit het verslag. Het vereist ook ruimte en vertrouwen om te experimenteren, te ontwikkelen en te implementeren. 17-12
 • Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed
  Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas. 17-12
 • Melkveehouderij op koers, maar toch overschrijding fosfaatproductie
  Naar verwachting blijft de fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Maar toch zijn er nog veel bedrijven die te veel fosfaat produceren. 17-12
 • Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen
  De provincie Flevoland heeft in september Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. In juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten. 15-12
 • Veel oorzaken voor eikensterfte
  Eikensterfte is een probleem in Nederlandse bossen. Maar er is niet een duidelijke oorzaak voor die sterfte. Insectenvraat of parasitaire schimmels spelen een rol en de droge zomer van 2018 maakte het niet makkelijker voor eiken. 15-12

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

14-12-2018 | Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling
14-12-2018 | Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok
13-12-2018 | Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord!
13-12-2018 | Lagere inteelttoename in Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid
13-12-2018 | Innovatie in regio Foodvalley
13-12-2018 | Insecten in de klas
13-12-2018 | Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer
12-12-2018 | Heetstook narcis in de praktijk
12-12-2018 | Afkalfproces in beeld
12-12-2018 | Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk
12-12-2018 | Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen
11-12-2018 | Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
11-12-2018 | Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
10-12-2018 | Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
10-12-2018 | Bijna helft minder stadsvogels
10-12-2018 | Goed water voor koe en kalf
08-12-2018 | Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
07-12-2018 | Minder landbouwgrond, meer open natuur
07-12-2018 | Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk
06-12-2018 | Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel
06-12-2018 | Sorghum als derde voedergewas
05-12-2018 | Een goede grasmat is een gesloten grasmat
05-12-2018 | Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij
04-12-2018 | Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars
04-12-2018 | Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces
03-12-2018 | Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop
03-12-2018 | Kringlooplandbouw met 100% grasland
01-12-2018 | Duurzame kleding in ontwikkeling
30-11-2018 | Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem
30-11-2018 | Het verbinden van mens en groen: conferentie Natuur en gezondheid

Nieuws

 • Kennisuitwisseling over nieuwe lesvormen en -methoden
  Tijdens een bijeenkomst over Nieuwe lesvormen en -methoden stond kennisuitwisseling centraal. Onderwijsvernieuwing kun je niet voorschrijven, zo blijkt uit het verslag. Het vereist ook ruimte en vertrouwen om te experimenteren, te ontwikkelen en te implementeren. 17-12
 • Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed
  Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas. 17-12
 • Melkveehouderij op koers, maar toch overschrijding fosfaatproductie
  Naar verwachting blijft de fosfaatproductie in de Nederlandse melkveehouderij onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Maar toch zijn er nog veel bedrijven die te veel fosfaat produceren. 17-12
 • Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen
  De provincie Flevoland heeft in september Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. In juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten. 15-12
 • Veel oorzaken voor eikensterfte
  Eikensterfte is een probleem in Nederlandse bossen. Maar er is niet een duidelijke oorzaak voor die sterfte. Insectenvraat of parasitaire schimmels spelen een rol en de droge zomer van 2018 maakte het niet makkelijker voor eiken. 15-12
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV