BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Genetische Bronnen uit andere landen gebruiken? Dat kan niet zomaar!
  Bij het internationaal uitwisselen en gebruiken van materiaal van b.v. planten, dieren en schimmels gelden tegenwoordig internationale regels. Deze regels zijn vastgelegd in internationale verdragen. Sinds 12 oktober 2014 is een Europese Verordening in werking die wettelijke regels stelt voor bedrijven, instellingen en individuele gebruikers van genetische bronnen in de EU. 18-12
 • Meer melk met minder koeien
  Het aantal melkkoeien is afgelopen jaar met 4,3% afgenomen, maar de melkproductie is gestegen. De gemiddelde melkproductie per koe is nu 9123 kilo melk, vorig jaar was dat nog 8706 kilo. 18-12
 • Normen en standaarden in boomzorg
  Voor het onderhoud of snoei van bomen leggen opdrachtgevers afspraken vast in een bestek volgens de RAW-systematiek waarbij ze soms verwijzen naar het Handboek Bomen. Opleiders richten zich liever op het Stadsbomen Vademecum. 18-12
 • Kennisuitwisseling over nieuwe lesvormen en -methoden
  Tijdens een bijeenkomst over Nieuwe lesvormen en -methoden stond kennisuitwisseling centraal. Onderwijsvernieuwing kun je niet voorschrijven, zo blijkt uit het verslag. Het vereist ook ruimte en vertrouwen om te experimenteren, te ontwikkelen en te implementeren. 17-12
 • Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed
  Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas. 17-12

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

17-12-2018 | Melkveehouderij op koers, maar toch overschrijding fosfaatproductie
15-12-2018 | Staatsbosbeheer gestart met uitvoering nieuw beleid Oostvaardersplassen
15-12-2018 | Veel oorzaken voor eikensterfte
14-12-2018 | Robot voor paprikaoogst in ontwikkeling
14-12-2018 | Blauwdruk voor verbetering jongveeopfok
13-12-2018 | Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord!
13-12-2018 | Lagere inteelttoename in Blaarkoppopulatie door goed fokbeleid
13-12-2018 | Innovatie in regio Foodvalley
13-12-2018 | Insecten in de klas
13-12-2018 | Gereedschapskist voor klimaatslim bosbeheer
12-12-2018 | Heetstook narcis in de praktijk
12-12-2018 | Afkalfproces in beeld
12-12-2018 | Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk
12-12-2018 | Blockchaintechnologie veelbelovend maar nog niet volwassen
11-12-2018 | Ruime variatie aan inhoudsstoffen in sla goed voor mens en plant
11-12-2018 | Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
10-12-2018 | Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
10-12-2018 | Bijna helft minder stadsvogels
10-12-2018 | Goed water voor koe en kalf
08-12-2018 | Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
07-12-2018 | Minder landbouwgrond, meer open natuur
07-12-2018 | Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk
06-12-2018 | Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel
06-12-2018 | Sorghum als derde voedergewas
05-12-2018 | Een goede grasmat is een gesloten grasmat
05-12-2018 | Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij
04-12-2018 | Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars
04-12-2018 | Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces
03-12-2018 | Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop
03-12-2018 | Kringlooplandbouw met 100% grasland

Nieuws

 • Genetische Bronnen uit andere landen gebruiken? Dat kan niet zomaar!
  Bij het internationaal uitwisselen en gebruiken van materiaal van b.v. planten, dieren en schimmels gelden tegenwoordig internationale regels. Deze regels zijn vastgelegd in internationale verdragen. Sinds 12 oktober 2014 is een Europese Verordening in werking die wettelijke regels stelt voor bedrijven, instellingen en individuele gebruikers van genetische bronnen in de EU. 18-12
 • Meer melk met minder koeien
  Het aantal melkkoeien is afgelopen jaar met 4,3% afgenomen, maar de melkproductie is gestegen. De gemiddelde melkproductie per koe is nu 9123 kilo melk, vorig jaar was dat nog 8706 kilo. 18-12
 • Normen en standaarden in boomzorg
  Voor het onderhoud of snoei van bomen leggen opdrachtgevers afspraken vast in een bestek volgens de RAW-systematiek waarbij ze soms verwijzen naar het Handboek Bomen. Opleiders richten zich liever op het Stadsbomen Vademecum. 18-12
 • Kennisuitwisseling over nieuwe lesvormen en -methoden
  Tijdens een bijeenkomst over Nieuwe lesvormen en -methoden stond kennisuitwisseling centraal. Onderwijsvernieuwing kun je niet voorschrijven, zo blijkt uit het verslag. Het vereist ook ruimte en vertrouwen om te experimenteren, te ontwikkelen en te implementeren. 17-12
 • Succes van groenbemesters begint met een goed zaaibed
  Akkerbouwers zaaien groenbemesters vaak in een drukke tijd. Toch loont het om tijd te besteden aan een goed zaaibed en de juiste zaaitechniek. De omstandigheden tijdens zaaien zijn bepalend voor een goede groei van het gewas. 17-12
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV