BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Integraal natuurherstel van beekdalen
  Beken en beekdalen, zoals je die op de zandgronden aantreft, hebben in de 20e eeuw door cultuurtechnische ingrepen veel van hun biodiversiteit verloren. Nu worden er vaak herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar projecten zijn niet goed op elkaar afgestemd. Een integraal natuurherstel zou beter zijn. 20-02
 • Dossier voor keuzedeel Lean en Creatief mbo groen
  Op Groen Kennisnet is het dossier ‘Lean en Creatief’ beschikbaar gekomen. Via dit dossier kunnen mbo-leerlingen die het keuzedeel ‘Lean en Creatief’ volgen, kennismaken met dit onderwerp. 20-02
 • Boeren met het oog op klimaat
  De Achterhoekse melkveehouder Gerbert Krukerink heeft een lagere uitstoot van broeikasgassen dan de gemiddelde melkveehouder. Zijn uitstoot komt neer op 1,09 kilo CO₂-equivalent per kilo melk, terwijl het gemiddeld 1,25 kilo CO₂-equivalenten per kilo melk is. De Kringloopwijzer helpt hem daarbij. 20-02
 • Maïs afwisselen met gras of groenbedekkers
  Bij een continuteelt van maïs loopt de opbrengst geleidelijk terug door afnemende bodemvruchtbaarheid. Daarom is afwisseling met gras zinvol. Een beslisboom laat zien welke keuzes je kunt maken. Groenbedekkers zijn zelfs verplicht op maïspercelen. 19-02
 • Meer samenwerking tussen de vier voedselregio's
  In Nederland zijn er vier voedselregio's waarin ondernemers, overheid, onderzoekers en onderwijs samenwerken in het agrocomplex. Die vier regio's hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Door meer samenwerking kunnen de regio's elkaar versterken. 19-02

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

17-02-2018 | Bomen behouden met breuksnoei
16-02-2018 | Met melk de markt op
16-02-2018 | Kostprijsberekening in de boomkwekerij
15-02-2018 | Natuurbegraven heeft geen invloed op de natuur
15-02-2018 | Formatief toetsen blijkt lastig
14-02-2018 | Soja en veldbonen als eiwitrijk rundveevoer
14-02-2018 | Leeuwarder studenten werken met Berend de Farmbot
13-02-2018 | Groenbeheer in smart city
13-02-2018 | Anaplasmose bij runderen door tekenbeet
12-02-2018 | Revival van de Nederlandse dubbeldoel runderrassen?
12-02-2018 | Ouders vinden voedselvaardigheid belangrijk
12-02-2018 | Veredeling op betere fotosynthese
10-02-2018 | Broedsucces van grote stern op Texel
09-02-2018 | Ter plekke antibioticaresistentie aantonen
09-02-2018 | Groeiende landbouwexport
08-02-2018 | Meer weidevogels met greppel plas-dras
08-02-2018 | Overzicht van de Nederlandse aquacultuur en de aquatische genetische diversiteit
08-02-2018 | Lees alles over de rol van CGN in de vernieuwde brochure
08-02-2018 | Geschiedenis van de varkens- en pluimveefokkerij
08-02-2018 | Melk en graan in het neolithisch voedingspatroon
07-02-2018 | Bedrijfshygiëne voor diergezondheid
07-02-2018 | Luizenbestrijding met het 14-stippelig lieveheersbeestje
06-02-2018 | Kaas op de plank
06-02-2018 | Groen Kennisnet focust op voedseltransitie
06-02-2018 | Natuurinclusieve windmolenparken op zee
05-02-2018 | Doe het zelf: mastitis-onderzoek
05-02-2018 | Ervaringen van glastuinders met LED-belichting
05-02-2018 | Meer comfort voor kalf op alternatieve vloer
03-02-2018 | Gedragscode voor bescherming dieren bij renovatie
02-02-2018 | Dialoog over ammoniakdossier hard nodig

Nieuws

 • Integraal natuurherstel van beekdalen
  Beken en beekdalen, zoals je die op de zandgronden aantreft, hebben in de 20e eeuw door cultuurtechnische ingrepen veel van hun biodiversiteit verloren. Nu worden er vaak herstelwerkzaamheden uitgevoerd, maar projecten zijn niet goed op elkaar afgestemd. Een integraal natuurherstel zou beter zijn. 20-02
 • Dossier voor keuzedeel Lean en Creatief mbo groen
  Op Groen Kennisnet is het dossier ‘Lean en Creatief’ beschikbaar gekomen. Via dit dossier kunnen mbo-leerlingen die het keuzedeel ‘Lean en Creatief’ volgen, kennismaken met dit onderwerp. 20-02
 • Boeren met het oog op klimaat
  De Achterhoekse melkveehouder Gerbert Krukerink heeft een lagere uitstoot van broeikasgassen dan de gemiddelde melkveehouder. Zijn uitstoot komt neer op 1,09 kilo CO₂-equivalent per kilo melk, terwijl het gemiddeld 1,25 kilo CO₂-equivalenten per kilo melk is. De Kringloopwijzer helpt hem daarbij. 20-02
 • Maïs afwisselen met gras of groenbedekkers
  Bij een continuteelt van maïs loopt de opbrengst geleidelijk terug door afnemende bodemvruchtbaarheid. Daarom is afwisseling met gras zinvol. Een beslisboom laat zien welke keuzes je kunt maken. Groenbedekkers zijn zelfs verplicht op maïspercelen. 19-02
 • Meer samenwerking tussen de vier voedselregio's
  In Nederland zijn er vier voedselregio's waarin ondernemers, overheid, onderzoekers en onderwijs samenwerken in het agrocomplex. Die vier regio's hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. Door meer samenwerking kunnen de regio's elkaar versterken. 19-02
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV