BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
  In 2019 kan de populatie van eikenprocessierupsen wel drie keer zo groot worden, meld het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Groenbeheerders maken zich zorgen. Bestrijding is gericht op korte termijn. Mogelijk dat het stimuleren van natuurlijke vijanden een duurzamere oplossing is. 11-12
 • Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
  Welke projectmanagementtools, harde en zachte vaardigheden zijn minimaal nodig in de context van groene onderwijsinstellingen? Kennen wij best practices uit onze praktijk? Er lijkt binnen het groene onderwijs meer aandacht te zijn voor projecten en projectmanagement. 10-12
 • Bijna helft minder stadsvogels
  Het aantal stadsvogels is sinds 1990 afgenomen. Er zijn 44% minder stadsvogels, meldt het CBS. Van 20 soorten stadsvogels zijn er 13 in aantal achteruitgegaan, maar er zijn ook soorten die in aantal zijn toegenomen. 10-12
 • Goed water voor koe en kalf
  Goed en voldoende water is belangrijk voor zowel koeien als kalveren. Een te lage waterinname kan leiden tot tot de vorming van urinewegstenen. Juist bij kalveren, die net gespeend zijn, is het belangrijk dat ze voldoende water binnen krijgen. 10-12
 • Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
  Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer. 08-12

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

07-12-2018 | Minder landbouwgrond, meer open natuur
07-12-2018 | Geitenhouders ervaren toenemende werkdruk
06-12-2018 | Bijna 20% groei consumptie duurzaam voedsel
06-12-2018 | Sorghum als derde voedergewas
05-12-2018 | Een goede grasmat is een gesloten grasmat
05-12-2018 | Beste technieken voor vermindering geuremissie veehouderij
04-12-2018 | Behoefte aan hoger opgeleide boerderijzuivelaars
04-12-2018 | Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces
03-12-2018 | Burgerparticipatie in de strijd tegen Japanse duizendknoop
03-12-2018 | Kringlooplandbouw met 100% grasland
01-12-2018 | Duurzame kleding in ontwikkeling
30-11-2018 | Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem
30-11-2018 | Het verbinden van mens en groen: conferentie Natuur en gezondheid
30-11-2018 | Markt moet groeiruimte geitenhouderij bepalen
29-11-2018 | Visdetaillist communiceert weinig over duurzaamheid
29-11-2018 | Boeren over natuurinclusieve landbouw in documentaire
28-11-2018 | Discussiepatronen in de fipronil-affaire
28-11-2018 | Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen
28-11-2018 | Kleinschalige verstuiving voor natuurherstel in duinen
27-11-2018 | EU remt innovatie met CRISPR-Cas
27-11-2018 | Alternatieve vleesafzet
26-11-2018 | Docent centraal op relatiemiddag Groen Kennisnet
26-11-2018 | Strokenteelt voor een weerbaar gewas
26-11-2018 | Methaanemissie meten bij melkvee
26-11-2018 | UDV 2023 Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland'
24-11-2018 | Gezondheidsvoordelen van hengelsport
23-11-2018 | Hoe zorg je voor goede hokverrijking voor varkens?
23-11-2018 | Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp
23-11-2018 | Mycorrhiza's leiden nog niet tot hogere grasproductie
22-11-2018 | Handboek 'Plant in de Klas'

Nieuws

 • Zoeken naar duurzame oplossing voor eikenprocessierups
  In 2019 kan de populatie van eikenprocessierupsen wel drie keer zo groot worden, meld het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Groenbeheerders maken zich zorgen. Bestrijding is gericht op korte termijn. Mogelijk dat het stimuleren van natuurlijke vijanden een duurzamere oplossing is. 11-12
 • Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen
  Welke projectmanagementtools, harde en zachte vaardigheden zijn minimaal nodig in de context van groene onderwijsinstellingen? Kennen wij best practices uit onze praktijk? Er lijkt binnen het groene onderwijs meer aandacht te zijn voor projecten en projectmanagement. 10-12
 • Bijna helft minder stadsvogels
  Het aantal stadsvogels is sinds 1990 afgenomen. Er zijn 44% minder stadsvogels, meldt het CBS. Van 20 soorten stadsvogels zijn er 13 in aantal achteruitgegaan, maar er zijn ook soorten die in aantal zijn toegenomen. 10-12
 • Goed water voor koe en kalf
  Goed en voldoende water is belangrijk voor zowel koeien als kalveren. Een te lage waterinname kan leiden tot tot de vorming van urinewegstenen. Juist bij kalveren, die net gespeend zijn, is het belangrijk dat ze voldoende water binnen krijgen. 10-12
 • Mogelijkheden om meer CO₂ vast te leggen in bossen
  Om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% terug te brengen, zoals afgesproken is in het klimaatakkoord, ligt er een uitdaging voor bos- en natuurbeheerders. Bossen leggen nu jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO₂ vast. Dat kan meer worden met klimaatslim bosbeheer. 08-12
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV