BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • De smaak van echte karnemelk
  Karnemelk was van oorsprong een bijproduct van de boterproductie. Nu is het een hoofdproduct van de zuivelindustrie. Echte karnemelk wordt gekenmerkt door een volle, aromatische smaak. Toch kan er bij de bereiding veel mis gaan. 18-06
 • Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls
  Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. 17-06
 • Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting
  Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen. 17-06
 • Limburgse hamster nog steeds ernstig bedreigd
  Uit tellingen blijkt dat er in 2017 in Limburg minder dan 200 bewoonde hamsterburchten zijn. Daarmee is de Europese hamster of korenwolf nog steeds ernstig bedreigd en is het nodig de populatie te ondersteunen. 15-06
 • Waardevermeerdering met een groen dak
  Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen. 14-06

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

13-06-2019 | Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk
12-06-2019 | Drone brengt droogteschade in beeld
11-06-2019 | Bevorderen gezonde leefstijl
08-06-2019 | Broekbosherstel met drinkwaterslib
07-06-2019 | Lichaamslengte Nederlanders neemt niet meer toe
06-06-2019 | HAS Hogeschool presenteert nieuwe blauwdruk kalveropfok
05-06-2019 | Challenge van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ‘Verhoog met techniek de voedselproductie in de kas’
05-06-2019 | Verdienmodel nodig voor CO₂-opslag in de bodem
04-06-2019 | Koperintoxicatie bij koeien
03-06-2019 | Boeren zonder land
01-06-2019 | Gezonde voeding vermindert effect voedselallergie
31-05-2019 | Notenbomen voor kippen en klimaat
30-05-2019 | Portiegroottes in kookboeken
29-05-2019 | Onderzoeksresultaten WeideWinst online
28-05-2019 | Onkruidbestrijding zonder chemie
27-05-2019 | Nectarindex maakt kwaliteit van bermen zichtbaar
25-05-2019 | Natuurinclusieve landbouw: van niche naar mainstream
24-05-2019 | Kwekers leren van een kurkdroge zomer
23-05-2019 | 50 opraapwagens vergeleken
22-05-2019 | Veltechniek van hellende bomen
21-05-2019 | RDA: sector hulpdieren moet worden geprofessionaliseerd
21-05-2019 | Gezonde rauwmelkse geitenkefir
20-05-2019 | Insecten als visvoer
18-05-2019 | Verwachting: overlast van eikenprocessierups
17-05-2019 | Duurzame gewasbescherming in 2030
16-05-2019 | Kalversterfte is complex
15-05-2019 | Leermateriaal Fruitteelt en boomkwekerij 2030
15-05-2019 | Meer nachtvlinders in je tuin
14-05-2019 | Nieuw digitaal mbo-lesmateriaal over weidevogels op Wikiwijs
14-05-2019 | LNV introduceert internationale haaienstrategie

Nieuws

 • De smaak van echte karnemelk
  Karnemelk was van oorsprong een bijproduct van de boterproductie. Nu is het een hoofdproduct van de zuivelindustrie. Echte karnemelk wordt gekenmerkt door een volle, aromatische smaak. Toch kan er bij de bereiding veel mis gaan. 18-06
 • Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls
  Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. 17-06
 • Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting
  Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen. 17-06
 • Limburgse hamster nog steeds ernstig bedreigd
  Uit tellingen blijkt dat er in 2017 in Limburg minder dan 200 bewoonde hamsterburchten zijn. Daarmee is de Europese hamster of korenwolf nog steeds ernstig bedreigd en is het nodig de populatie te ondersteunen. 15-06
 • Waardevermeerdering met een groen dak
  Een groen dak heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving door het verkoelend effect of bijdrage aan biodiversiteit. Een groen dak zorgt ook voor financiële voordelen. 14-06
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV