BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Publicaties

Nieuws

 • Siergrassen voor onderhoudsvriendelijke tuin
  Siergrassen zijn populair. Voor Nederlandse tuinen zijn meer dan 400 siergrassoorten beschikbaar. Een voordeel is dat veel van die grassen geschikt zijn voor een onderhoudsvriendelijke tuin. 20-10
 • Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee
  De aanlandplicht verplicht vissers ondermaatse vis aan land te brengen. Maar vissers denken dat het voor de visstand beter is ondermaatse vis weer terug te zetten in zee. Een onderzoek geeft inzicht in de overlevingskansen van platvissoorten. 19-10
 • 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer
  Voor akkerbouwers en melkveehouders zijn 32 instrumenten beschikbaar die je kunt gebruiken voor duurzaam bodembeheer. De meeste instrumenten richten zich op chemische of fysische bodemeigenschappen, enkele instrumenten richten zich op de biologische bodemkwaliteit. 19-10
 • Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid
  Bij koeien met een goede uiergezondheid kun je de droogstand heel goed inkorten of zelfs weglaten. De gevolgen voor econmie en milieu zijn klein, en het biedt mogelijkheden om welzijn en gezondheid van koeien te verbeteren. 18-10
 • Aangepaste voedingsnormen vitamines en mineralen
  De gezondheidsraad heeft de voedingsnorm voor 25 vitamines en mineralen voor volwassenen aangepast. Je hoeft je eetpatroon niet te veranderen. Als je eet volgens de Schijf van vijf krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen. 18-10

Welkom op het portaal van de stichting Nederlandse Hoveniers

De website van de Stichting Nederlandse Hoveniers wordt o.a. in overleg gemaakt met velen praktijk gerichte hoveniers, groenvoorzieners, en boomverzorgers vaak zijn dit o.a. de directeuren van erkende hoveniers, groenvoorzienings en boomverzorgings bedrijven om zo een praktijk gerichte hoveniersportal neer te zetten waar je met een gerust hart een vertrouwde en ook erkende hovenier, groenvoorziener of boomverzorger kan vinden.

De Stichting Nederlandse Hoveniers is een collectieve samenwerking uit alle segmenten uit de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche en voorziet haar deelnemers van alle benodigdheden welke in de hoveniers- en groenvoorzieningssector van toepassing zijn.

De Stichting Nederlandse Hoveniers heeft de mogelijkheden om voor zowel hovenier, groenvoorziener, boomverzorger als hun opdrachtgevers een keuze te maken uit verschillende hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers, vaak zijn deze hoveniers, groenvoorzieners of boomverzorgers aangesloten bij een branche vereniging, in velen geval zal dat de vereniging van hoveniers en groenvoorzieners zijn ook wel bekend als de VHG.

De deelnemers van de Stichting Nederlandse Hoveniers vinden het belangrijk om gebruikt te maken van vertrouwde toeleveranciers, aan de deelnemers gevraagd een inzicht te geven welke evarigen hebben met hun met leveranciers om zo een praktijk gestaafd leveranciers register te gaan maken.

Verder vinden de deelnemers alle benodigde nieuwsbronnen op het hoveniersportaal.

meer nieuws

17-10-2018 | De Food Inspiration Day zorgt voor verbinding en inspiratie
17-10-2018 | Docenten willen Groen Kennisnet vaker gebruiken
17-10-2018 | Waterbeheer cruciaal voor herstel laagveenlandschap
17-10-2018 | Plantkampioen luchtzuivering
16-10-2018 | Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen verloopt traag
16-10-2018 | Alternatieven voor ontsmetting met gifgas
15-10-2018 | Verbetering van de kringloopwijzer
15-10-2018 | Analyse bodemleven via eDNA
13-10-2018 | Extra maatregelen voor preventie Afrikaanse varkenspest
13-10-2018 | Jongeren drinken minder energiedrankjes
12-10-2018 | Vijf visies over kringlooplandbouw
12-10-2018 | Evaluatie van het aalbeheerplan Nederland
12-10-2018 | Vleesveesector in economisch dal
11-10-2018 | Perspectief voor heideboerderij op Sallandse Heuvelrug
11-10-2018 | Gevolgen droogte nog lastig in te schatten
10-10-2018 | Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie
10-10-2018 | Eigen ruwvoer telen in Denemarken
09-10-2018 | Genezen in een groene ruimte
09-10-2018 | Voedselinnovatie in een digitaliseringstransitie
08-10-2018 | Agressiviteit van Phytophthora onderschat
08-10-2018 | Gene-editing nog niet inzetbaar voor veeverbetering
06-10-2018 | Marker Wadden voor herstel van ecosysteem Markermeer
05-10-2018 | Mycoplasma bovis komt vaker voor dan gedacht
05-10-2018 | Gezonde voeding is ook duurzame voeding
04-10-2018 | Hoe kunnen we zeldzame planten- en dierenrassen rendabel maken?
04-10-2018 | Sow to Grow Experience in Enkhuizen officieel geopend
04-10-2018 | Kijkje achter de schermen bij het CGN
04-10-2018 | Nieuwe inzichten in de waarde van Nederlandse genenbank voor runderrassen
04-10-2018 | Brusselse stadsboerderij als schakel tussen consument en landbouw
04-10-2018 | Weidegang en bloemstroken voor het imago van de sector

Nieuws

 • Siergrassen voor onderhoudsvriendelijke tuin
  Siergrassen zijn populair. Voor Nederlandse tuinen zijn meer dan 400 siergrassoorten beschikbaar. Een voordeel is dat veel van die grassen geschikt zijn voor een onderhoudsvriendelijke tuin. 20-10
 • Geschatte overlevingskansen voor teruggezette platvis in zee
  De aanlandplicht verplicht vissers ondermaatse vis aan land te brengen. Maar vissers denken dat het voor de visstand beter is ondermaatse vis weer terug te zetten in zee. Een onderzoek geeft inzicht in de overlevingskansen van platvissoorten. 19-10
 • 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer
  Voor akkerbouwers en melkveehouders zijn 32 instrumenten beschikbaar die je kunt gebruiken voor duurzaam bodembeheer. De meeste instrumenten richten zich op chemische of fysische bodemeigenschappen, enkele instrumenten richten zich op de biologische bodemkwaliteit. 19-10
 • Verkorting droogstand voor beter welzijn en gezondheid
  Bij koeien met een goede uiergezondheid kun je de droogstand heel goed inkorten of zelfs weglaten. De gevolgen voor econmie en milieu zijn klein, en het biedt mogelijkheden om welzijn en gezondheid van koeien te verbeteren. 18-10
 • Aangepaste voedingsnormen vitamines en mineralen
  De gezondheidsraad heeft de voedingsnorm voor 25 vitamines en mineralen voor volwassenen aangepast. Je hoeft je eetpatroon niet te veranderen. Als je eet volgens de Schijf van vijf krijg je voldoende vitamines en mineralen binnen. 18-10
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV