BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg

Reductie broeikasgassen in de melkveehouderij


In de hoofdlijnen van het klimaatakkoord staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% wil verminderen ten opzichte van 1990. Voor de landbouw is de opgave de uitstoot met 3,5 megaton CO₂-equivalenten te verminderen. NZO en LTO zien wel mogelijkheden.
Lees Meer

meer nieuws

LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV