BiodiversVan Zijl BVDe Bloemenkampen HoveniersserviceGN Rubbertracks BVDe Schans BVHeicomExclutonLeeg
LeegMBI GeosteenStierman De LeeuwKraakman Perfors BV

Focus van natuurbeleid op VHR-doelstellingen beperkt samenhang met landbouw-, water- en recreatiebeleid

Uit een analyse van het Nederlandse natuurbeleid blijkt dat de samenhang binnen het natuurbeleid de afgelopen 40 jaar is toegenomen. Door een ‘smalle’ focus op de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) zijn de verschillende dimensies in het natuurbeleid steeds beter op elkaar afgestemd geraakt. Deze focus op de VHR-doelstellingen heeft er echter ook voor gezorgd dat de samenhang van natuurbeleid met beleid op het gebied van recreatie, landbouw en water de afgelopen jaren juist is afgenomen. Een radicale vernieuwing van het Europese natuurbeleid lijkt een mogelijke uitweg te bieden, maar is op de korte termijn moeilijk te realiseren.


  » Volledige artikel

meer nieuws